انتقال سرور

کاربر گرامی ، با توجه به عملیات انتقال سرور دسترسی به سامانه تا 24 ساعت اینده ( 95/6/8 ) میسر نمی باشد